Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Τμήματος Αδειών Διαμονής Ν. Ηλείας (Τ.Α.Δ.) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο