Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ηλείας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76Α/2003), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Ζαχάρως της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλείας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο