Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου στο Ν. Τρικάλων (ΔΥΕΕ Ν. Τρικάλων)

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Τρικάλων διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δημοσιονομικής Υπηρεσίας Εποπτείας & Ελέγχου στο Ν. Τρικάλων (ΔΥΕΕ Ν. Τρικάλων).

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο