Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/Bάθμιας και Β/Bάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει, ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/Bάθμιας και Β/Bάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 04-06-2019 ημέρα Τρίτη και από ώρα  10.00 π.μ έως 11.00 π.μ. στο κτίριο της  Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης (Αγίας Σοφίας 52).

 

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο