Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας για στέγαση υπηρεσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελ/σου, Δ. Ελλάδας & Ιονίου στο Ν. Κέρκυρας