ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν ΑΧΑΙΑΣ ΑΔ-ΠΔΕΙ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ Ν ΑΧΑΙΑΣ ΑΔ-ΠΔΕ&Ι

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής της Περιφερειακής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας Πελοποννήσου Δυτικής

Ελλάδος και Ιονίου, διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία , σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.

3130/2003 ( ΦΕΚ 76/ΤΑ ) και 4024/2011 ( Φ.Ε.Κ 226 Α/27-10-2011) για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου

για την στέγαση της Δ/νσης Αλλοδαπών & Μετανάστευσης Ν. Αχαϊας της Α.Δ. – Π.Δ.Ε. & Ι., σύμφωνα με

τους παρακάτω όρους

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο