Διακήρυξη Μειοδοτικής Δημοπρασίας Μίσθωσης Ακινήτου για την στέγαση της Υπηρεσίας της Δ/νσης Εσωτερικών Υποθέσεων & του Περιφερειακού Γραφείου Δημοσιονομικών Ελέγχων Κρήτης