ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΝΔΡΑΣ ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, KAI ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ, ΑΙΓΙΝΑΣ της ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Β΄ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ :

Συνημμένο χωρίς τίτλο 00052.pdf

ID: 4622
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο