ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ(3 ΘΕΣΕΙΣ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ (3 ΘΕΣΕΩΝ) ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΑΡΚΑΔΙΑΣ. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 04-08-2020 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΩΡΑ 10:00 Π.Μ.

ID: 13466201

Σχετικά έγγραφα:

ΟΕ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ Ω1ΓΑΗ-ΞΚ2 21_7_2020

ID: 4268
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο