ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΧΑΝΙΩΝ.

ID: 8950
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο