Διακήρυξη για κατάργηση δημοπρασίας ΔΟΥ Κύμης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι η δημοπρασία για τη στέγαση της ΔΟΥ ΚΥΜΗΣ, που επρόκειτο να διενεργηθεί την 04-09-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας, καταργείται και ανακαλείται και παύει να ισχύει η με αριθμ.πρωτ.59063/10-07-
2018 (ΑΔΑ:6Π9ΓΗ-Ζ87).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο