ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ : Γραφειακών χώρων Διεύθυνσης Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων & Σύγχρονων Μνημείων και της Διεύθυνσης Νεώτερου Πολιτιστικού Αποθέματος & Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο