Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Ατττικής, της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος και Τμήματος Ασφαλείας Παιανίας Αττικής της Δ/νσης Αστυνομίας Β/Α Αττικής.

Σχετικά αντικείμενα:
ΨΚΕΤΗ-ΖΧΦ Γ’ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Α.Τ. & Τ.Α. ΠΑΙΑΝΙΑΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο