Διακήρυξη Γ’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Φούρνων της Αστυνομικής Διεύθυνσης Σάμου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Σάμου διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 09-10-2023 θεωρημένης αρχικής μας διακήρυξης (ΑΔΑ: ΨΙ5ΙΗ-Γ4Δ) για τη στέγαση του Αστυνομικού Σταθμού Φούρνων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Σάμου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο