Διακήρυξη Γ΄ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου, για τη στέγαση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και του Γραφείου τεχνικής υποστήριξης περιφερειακού τερματικού εξοπλισμού Θεσσαλονίκης, της Δ/νσης Διαχείρισης υπολογιστικών Υποδομών

Ο προϊστάμενος Διεύθυνσης της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύττει ότι την 26-02-2019 ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ., θα γίνει στο κατάστημα της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης Γ΄ Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη συστέγαση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης ΣΔΟΕ Μακεδονίας και του Γραφείου Τεχνικής Υποστήριξης Περιφερειακού Τερματικού Εξοπλισμού και Λογισμικού Θεσσαλονίκης.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο