Διακήρυξη Γ΄ Επαναληπτικής Δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Έβρου.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Γ΄ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΑΔΑ : ΩΒΦ1Η-ΜΩ3

ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ – ΑΔΑ : ΒΙΡΧΗ-040

ΤΟ ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Ν.ΕΒΡΟΥ.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο