ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 20.06.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 11:00 έως 12:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του τμήματος Ιθαγένειας Μαγνησίας, της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας Θεσσαλίας – Στ. Ελλάδας, του Υπουργείου Εσωτερικών ,στην πόλη του Βόλου.

Σχετικά αντικείμενα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ_ΨΞΟ9Η-ΡΛΦ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο