Διακήρυξη για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων του Διοικητικού – Οικονομικού, της Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών και της Πληροφορικής των διοικητικών υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στην πόλη του Βόλου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 20.06.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00  έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος),  Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων του Διοικητικού – Οικονομικού, της Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών Πληροφορικής και των Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στην πόλη του Βόλου.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο