ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Α.Δ.Θ.Στ.Ε. ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας διακηρύττει ότι την 20.06.2023 ημέρα Τρίτη και από ώρα 10:00 έως 11:00, θα διενεργηθεί, στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας (Βόλος), Επαναληπτική Μειοδοτική Δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση των τμημάτων:

  • Διοικητικού – Οικονομικού
  • Γραμματειακής Υποστήριξης & Πληροφόρησης Πολιτών
  • Πληροφορικής των Διοικητικών Υπηρεσιών της Α.Δ.Θ.Στ.Ε. στην πόλη του Βόλου.

Σχετικά αντικείμενα:
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ_615ΚΗ-ΤΚΣ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο