ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με αριθμ. πρωτ.65529 ΕΞΕ 2020/10.8.2020(ΑΔΑ: ΩΑΧ8Η-2ΨΕ) αρχικής Διακήρυξης Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας του Προϊσταμένου της Κ.Υ.Θ., επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 28η του μηνός Αυγούστου του έτους2020, ημέρα Παρασκευή και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., για την παραχώρηση του δι­καιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στη θέση με ΚΩΔΙΚΟ Θέσης ΘΕΣΣ06, Δ.Κ. Ν. Επιβατών, συνολικού εμβαδού Ε=40,00 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης 1.680,00 €.

ID: 14358417

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

ID: 5479
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο