Διακήρυξη επαναληπτικής ηλεκτρονικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας, με θέμα την παραχώρηση δικαιώματος αιγιαλού & παραλίας απλής χρήσης

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 06-06-2019 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ:ΩΖ4ΤΗ-ΤΜΒ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 08 του μηνός Ιουλίου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και με ώρα έναρξης 10 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο:

Α.ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Μεγανησίου/ΠΕ Λευκάδας

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΕΥΚ08: “ΦΑΝΑΡΙ”, Δήμου Μεγανησίου, συνολικού εμβαδού Ε=15 τ.μ., με σκοπό παραχώρησης την εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής και με τιμή εκκίνησης χίλια(1000)€/έτος

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: Από την υπογραφή της σύμβασης έως 31-12-2019.

ID: 6364
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο