Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του δήμου Ρόδου της ΠΕ Ρόδου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Δωδεκανήσων Α’ διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 06-06-2022 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 9451Η-658) του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΩΝ Α΄, τα οποία τροποποιούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα, επαναλαμβάνεται δημοπρασία την 7η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2022, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και με ώρα έναρξης 09:30 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού.
ID: 5731
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο