ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ της ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 15-05-2018 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 6ΞΥΤΗ-ΛΒΖ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το από 03-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας και την με αρ. πρωτ. 46897/31-05-2018 (ΑΔΑ: Ω7Μ2Η-ΨΧ5) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 30-05-2018 με την από 15-05-2018 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας, η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο.

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Σκιάθου/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ12: ΛΑΖΑΡΕΤΑ, συνολικού εμβαδού Ε=150,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 1.500,00 ευρώ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (135,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 1.000,00 ευρώ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.500,00€/έτος x 2 έτη = 5.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 456745,56 , Ψ 4334220,66

(Β) – Χ 456748,27, Ψ 4334221,92

(Γ) – Χ 456750,39, Ψ 4334217,39

(Δ) – Χ 456747,67, Ψ 4334216,13

(Ε) – Χ 456745,56, Ψ 4334220,66

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 456726,53 , Ψ 4334261,43

(Β) – Χ 456729,25, Ψ 4334262,70

(Γ) – Χ 456748,27, Ψ 4334221,92

(Δ) – Χ 456745,56, Ψ 4334220,66

(Ε) – Χ 456726,53, Ψ 4334261,43

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ16: ΧΟΒΟΛΟ – Ν.ΚΛΗΜΑ, συνολικού εμβαδού Ε=195,00 τ.μ. για τοποθέτηση θαλάσσιων μέσων αναψυχής με τιμή εκκίνησης 800,00€

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 800,00€/έτος x 2 έτη = 1.600,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 469155,00 , Ψ 4331677,25

(Β) – Χ 469157,00, Ψ 4331658,00

(Γ) – Χ 469167,00, Ψ 4331658,00

(Δ) – Χ 469164,50, Ψ 4331678,00

Α3. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ20: ΓΛΥΦΑ, συνολικού εμβαδού Ε=25,00 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 16,00€/τ.μ. ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 400,00€/έτος x 2 έτη = 800,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ:(Α) – Χ 493541,97 , Ψ 4337990,66

(Β) – Χ 493540,06, Ψ 4337986,04

(Γ) – Χ 493535,44, Ψ 4337987,95

(Δ) – Χ 493537,35, Ψ 4337992,57

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ21: ΓΙΑΛΙΑ, συνολικού εμβαδού Ε=150,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 2,00€/τ.μ. ,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/έτος x 2 έτη = 600,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 487016,54 , Ψ 4333841,96

(Β) – Χ 487013,79, Ψ 4333839,55

(Γ) – Χ 487013,24, Ψ 4333839,08

(Δ) – Χ 487000,29, Ψ 4333832,32

(Ε) – Χ 487000,04 , Ψ 4333832,36

(ΣΤ) – Χ 486991,47, Ψ 4333829,13

(Ζ) – Χ 486989,56, Ψ 4333834,27

(Η) – Χ 486998,91, Ψ 4333837,79

(Θ) – Χ 486999,56 , Ψ 4333838,12

(Ι) – Χ 487009,31, Ψ 4333843,21

(ΙΑ) – Χ 487010,15, Ψ 4333843,65

(ΙΒ) – Χ 487012,93, Ψ 4333846,08

Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2019

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί, με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία, στις 05 Ιουνίου 2018 και ώρα 11:30π.μ.

Βόλος, 31-05-2018

Η Προϊσταμένη

της Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

ID: 7557
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο