ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΚΙΑΘΟΥ, ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 17-04-2018 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΨΠΤΥΗ-ΞΤΧ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Μαγνησίας επαναλαμβάνεται σύμφωνα με το από 02-05-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας και την με αρ. πρωτ. 37391/03-05-2018 (ΑΔΑ: 662ΔΗ-ΦΑ1) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 02-05-2018 με την από 17-04-2018 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας, η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο.

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος Σκιάθου/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ01: ΤΣΟΥΓΚΡΙΑΣ, συνολικού εμβαδού Ε=375,00 τ.μ. για ομπρέλες – ξαπλώστρες με τιμή εκκίνησης 40,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 15.000,00€/έτος x 2 έτη = 30.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 456184,89 , Ψ 4330742,00

(Β) – Χ 456189,85, Ψ 4330745,37

(Γ) – Χ 456224,90, Ψ 4330693,62

(Δ) – Χ 456219,94, Ψ 4330690,26

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ05: ΠΑΠΑ ΝΕΡΟ, συνολικού εμβαδού Ε=20,00 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής με τιμή εκκίνησης 300,00€,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 300,00€/έτος x 2 έτη = 600,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΜΕΣΑ ΑΝΑΨΥΧΗΣ: (Α) – Χ 428412,79 , Ψ 4362058,81

(Β) – Χ 428417,81, Ψ 4362058,81

(Γ) – Χ 428417,81, Ψ 4362054,80

(Δ) – Χ 428412,66, Ψ 4362054,84

Α3. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)

Δήμος ΣΚΟΠΕΛΟΥ/ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ & ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ10: ΑΡΜΕΝΟΠΕΤΡΑ, συνολικού εμβαδού Ε=500,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 2.000,00€ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (485,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 15,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 9.275,00€/έτος x 2 έτη = 18.550,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 467579,44 , Ψ 4332758,46

(Β) – Χ 467577,92, Ψ 4332753,77

(Γ) – Χ 467580,83, Ψ 4332752,97

(Δ) – Χ 467582,35, Ψ 4332757,73

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 467589,89, Ψ 4332825,47

(Β) – Χ 467597,30, Ψ 4332823,62

(Γ) – Χ 467587,24, Ψ 4332762,76

(Δ) – Χ 467579,31 , Ψ 4332764,08

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΜΑΓΝ11: ΚΙΤΣΟΦΤΕΛΙΑ, συνολικού εμβαδού Ε=215,00 τ.μ. για καντίνα (15,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 1.000,00€ και ομπρέλες – ξαπλώστρες (200,00τ.μ.) με τιμή εκκίνησης 15,00 ευρώ/τ.μ.,

ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 4.000,00€/έτος x 2 έτη = 8.000,00€

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη

ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ:

ΚΑΝΤΙΝΑ: (Α) – Χ 469615,46 , Ψ 4330650,03

(Β) – Χ 469613,28, Ψ 4330654,66

(Γ) – Χ 469610,63, Ψ 4330653,41

(Δ) – Χ 469612,75, Ψ 4330648,78

ΟΜΠΡΕΛΕΣ – ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ: (Α) – Χ 469626,44, Ψ 4330602,67

(Β) – Χ 469631,20, Ψ 4330604,39

(Γ) – Χ 469618,63, Ψ 4330642,36

(Δ) – Χ 469614,00 , Ψ 4330640,51

Η διάρκεια της παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31-12-2019

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία στις 08 Μαΐου 2018 και ώρα 11:00π.μ.

Βόλος, 03-05-2018

Η Προϊσταμένη

της Κτηματικής Υπηρεσίας

Μαγνησίας

Τραχανατζή Μαρία

ID: 7568
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο