Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις των Δήμων Λέσβου και Λήμνου

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας ΛΕΣΒΟΥ διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της με Α.Π. 45608/22-05-2019 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: ΩΗ48Η-ΒΥ5) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λέσβου, επαναλαμβάνεται η δημοπρασία την 19η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ., για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις των Δήμων Λέσβου και Λήμνου.

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΔΑ.pdf

ID: 6086
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο