ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ Π.Ε. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος, 03/ 05/ 2018
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αρ. Πρωτ. 37317
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ
Κτηματική Υπηρεσία Χαλκιδικής
Ταχ. Δ/νση: Παπαγεωργάκη 1, Διοικητήριο
Τ.Κ.: 63 100 Πολύγυρος
Τηλέφωνο: 2371 3 52500
Fax: 2371022490
E–mail:
syzefxis@2874.syzefxis.gov.gr

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ

ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ της ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 16-04-2018 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 6ΤΕΙΗ-Σ2Σ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Χαλκιδικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η ηλεκτρονική δημοπρασία την Τετάρτη 09 Μαΐου του έτους 2018 και ώρα έναρξης 10:00π.μ., σύμφωνα με το από 30-04-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας και την με αρ. πρωτ. 36704/02-05-2018 (ΑΔΑ: ΩΞΡ2Η-ΩΙΗ) Απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 30-04-2018 με την από 16-04-2018 Διακήρυξη πλειοδοτικής δημοπρασίας, η δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, στις παρακάτω θέσεις ανά Δήμο.

Α1. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ/ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΛΚ03 : ΚΑΡΑΓΑΤΣΙ, συνολικού εμβαδού Ε= 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων, με τιμή εκκίνησης 2000,00 ευρώ / έτος.
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.000,00 €/έτος x 2 έτη = 4.000,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη μέχρι 31-12-2019
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) Χ 490937,09 Ψ 4463642,70 (Β) Χ 490933,42 Ψ 4463635,98
(Γ) Χ 490945,99 Ψ 4463628,97 (Β) Χ 490949,20 Ψ 4463629,01
(Ε) Χ 490958,39 Ψ 4463622,59 (ΣΤ) Χ 490961,86 Ψ 4463628,58

Α2. Υπό δημοπράτηση θέσεις (επιφάνεια-σκοπός-τιμή εκκίνησης)
Δήμος ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ/ΠΕ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΛΚ06 : ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ, συνολικού εμβαδού Ε= 200 τ.μ. για την τοποθέτηση ομπρελών, ξαπλωστρών και τραπεζοκαθισμάτων, με τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ / έτος.
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 2.000,00 €/έτος x 2 έτη = 4.000,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη μέχρι 31-12-2019
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) Χ 421752,58 Ψ 4461761,55 (Β) Χ 421779,32 Ψ 4461752,74
(Γ) Χ 421777,77 Ψ 4461746,13 (Β) Χ 421750,55 Ψ 4461754,75

ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΧΑΛΚ08 : ΚΑΜΠΟΣ ΝΕΑΣ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΘΜΑ), συνολικού εμβαδού Ε= 100 τ.μ. για Θαλάσσια Μέσα Αναψυχής, με τιμή εκκίνησης 1.000,00 / έτος.
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 1.000,00 €/έτος x 2 έτη = 2.000,00 €
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: 2 έτη μέχρι 31-12-2019
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) Χ 417526,19 Ψ 4463513,78 (Β) Χ 417530,38 Ψ 4463522,86
(Γ) Χ 417539,46 Ψ 4463518,67 (Β) Χ 417535,27 Ψ 4463509,59

Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο που πραγματοποιήθηκε και η αρχική ηλεκτρονική δημοπρασία.
Πολύγυρος , 03-05-2018
Η Προϊσταμένη
της Κτηματικής Υπηρεσίας
Χαλκιδικής

Λουκάκη Ελένη
Εφοριακός ΠΕ/Α

Εγκρίνεται
Πολύγυρος, 03-05-2018
Η Προϊσταμένη της
Κτηματικής Υπηρεσίας
Χαλκιδικής

 

Λουκάκη Ελένη
Εφοριακός ΠΕ/Α

 

1η Επαναληπτική Δημοπρασία Χαλκιδικής

ID: 6986
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο