Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νιας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου της ΠΕ Αιτωλ/νιας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 01/06/2023 (ορθή επανάληψη 08/06/2023) με αριθ. ΟΕ 53571 ΕΞΕ2023 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ: 93ΦΔΗ-ΔΔΙ) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Αιτωλ/νίας επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 29 Ιουνίου 2023 και ώρα 10:00π.μ. , ηλεκτρονική δημοπρασία για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού στις παρακάτω θέσεις, σύμφωνα με το από 15/06/2023 Πρακτικό της Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασίας και την με αρ. πρωτ. 60050 ΕΞΕ 2023/16-06-2023 (ΑΔΑ: 688ΒΗ-ΙΥ3) απόφαση έγκρισης πρακτικών της δημοπρασίας που διεξήχθη στις 15/06/2023 στις παρακάτω θέσεις του Δήμου Ι.Π.Μεσολογγίου.

ID: 1553
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο