Διακήρυξη επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Λιμενικού Σταθμού Γαυρίου Άνδρου

Περίληψη διακήρυξη β’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Γαυρίου Άνδρου.

Επισυνάπτεται η περίληψη της διακήρυξης

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο