ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΘΑΚΗΣ της ΠΕ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 22-4-2019 αρχικής Διακήρυξης Πλειοδοτικής Δημοπρασίας (με ΑΔΑ:ΩΨΖΖΗ-Δ58) της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας, επαναλαμβάνεται την Πέμπτη 9-5-2019 και ώρα 10:00π.μ. πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού σε θέσεις του Δήμου Ιθάκης της ΠΕ Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΩΖ7ΚΗ-03Χ ΔΙΑΚΗΡ.ΕΠΑΝΑΛ.ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ.pdf

ID: 5962
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο