Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσπρωτίας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-8-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση αποθηκευτικού χώρου για τις ανάγκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο