ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ ΤΗΣ Π.Ε.ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ & ΙΘΑΚΗΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας διακηρύσσει ότι την 3η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 10:15π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός προφορικός διαγωνισμός στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Κεφαλληνίας, Λαυράγκα 6 Αργοστόλι, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, σε θέσεις των Δήμων Κεφαλλονιάς & Ιθάκης της Π.Ε. Κεφαλληνίας & Ιθάκης.

ΩΨΖΖΗ-Δ58 Διακηρυξη.pdf

ID: 5965
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο