ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ της ΠΕ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

Την 25η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λευκάδας (Δήμου Λευκάδας), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω

………..

ID: 10267601

Β-ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2019.pdf

ID: 6366
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο