Διακήρυξη δημοπρασίας του/της Προϊσταμένου/ης της Κτηματικής Υπηρεσίας Λευκάδας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού & κοινόχρηστης παραλίας με ηλεκτρονική δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Μεγανησίου της ΠΕ Λευκάδας

Την 18η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Λευκάδας (Δήμου Μεγανησίου), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο….

ID: 10210617

ATT00027.pdf

ID: 6370
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο