ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Θεσσαλονίκης διακηρύσσει ότι την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2021, ημέρα Πέμπτη και με ώρα έναρξης 09:30 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού – κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Θεσσαλονίκης (Δήμος Θερμαϊκού), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο έγγραφο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τα γραφεία της έδρας της Κτηματικής Υπηρεσίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης (οδός Αγίας Σοφίας αρ. 52, Τ.Κ. 54635, τηλ. 2313 336541-540 – e-mail: ky-thessalonikis@gspp.gr κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ID: 17077317

Ψ0ΙΛΗ-ΗΘΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 2021
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΣΣ15
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΕΣΣ14

ID: 5449
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο