Διακήρυξη Δημοπρασίας της Προϊσταμένης της Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κέρκυρας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης Αιγιαλού με Ηλεκτρονική Δημοπρασία σε θέσεις του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας και του Δήμου Νότιας Κέρκυρας ΠΕ Κέρκυρας.

Την 7η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και με ώρα έναρξης 10.00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της Π.Ε. Κέρκυρας (Δήμος Βόρειας Κέρκυρας και Δήμος Νότιας Κέρκυρας), όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά Δήμο……στη Διακήρυξη

ID: 13262217

ΑΔΑ_9Τ7ΡΗ-Ι3Ο.pdf

ID: 5715
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο