ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ & ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ
ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ «ΧΡΥΣΗ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ της ΠΕ ΛΑΣΙΘΙΟΥ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
ΛΑΣΙΘΙΟΥ
Διακηρύσσει ότι :
Την 6η του μηνός Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα Τετάρτη και με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. θα διεξαχθεί δημόσιος πλειοδοτικός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας, σε θέσεις της νήσου «Χρυσή» του Δήμου Ιεράπετρας της Π.Ε. Λασιθίου, όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται παρακάτω, ανά θέση:
Α. ΥΠΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Α1. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ04 (15,00 τ.μ.-καντίνα-60.000,00 €)
Νήσος Χρυσή παραλία Πελεγκρίνα/Δήμος Ιεράπετρας/ΠΕ Λασιθίου
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ04: παραλία Πελεγκρίνα, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 30.000,00 €/έτος x 2 έτη = 60.000,00 €.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 657195.02, Ψ 3860372.62
(Β) – Χ 657199.92, Ψ 3860372.49
(Γ) – Χ 657199.88, Ψ 3860369.38
(Δ) – Χ 657195.02, Ψ 3860369.58

Α2. Υπό δημοπράτηση θέση ΛΑΣΙ06 (15,00 τ.μ.-καντίνα-60.000,00 €)
Νήσος Χρυσή παραλία Βουγιού Μάτι/Δήμος Ιεράπετρας/ΠΕ Λασιθίου
ΚΩΔΙΚΟΣ Θέσης ΛΑΣΙ06: παραλία Βουγιού Μάτι, συνολικού εμβαδού Ε=15,00 τ.μ. για καντίνα με τιμή εκκίνησης 2.000,00 ευρώ/τ.μ.,
ήτοι ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ: 30.000,00 €/έτος x 2 έτη = 60.000,00 €.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ: δύο (2) έτη (μέχρι 31.12.2019)
ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΕΣ: (Α) – Χ 657213.22, Ψ 3859928.12
(Β) – Χ 657209.48, Ψ 3859925.59
(Γ) – Χ 657211.31, Ψ 3859922.97
(Δ) – Χ 657215.27, Ψ 3859928.12

ID: 6157
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο