Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης Ν. Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (ΦΕΚ 76 Α΄) όπως αυτός ισχύει, για την μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για την στέγαση στην πόλη της Δεσκάτης Ν. Γρεβενών, του Αστυνομικού Τμήματος Δεσκάτης. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί τις 06.04.2023 ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 πμ έως 10:30 πμ στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών (δ/νση Διοικητήριο Κ. Ταλιαδούρης, Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη – Γρεβενά). Ειδικότερες πληροφορίες για τους όρους συμμετοχής, τις κτιριολογικές απαιτήσεις των προσφερόμενων ακινήτων και την διαδικασία δημοπρασίας – εκμίσθωσης, παρατίθενται στην διακήρυξη (ΑΔΑ: 6Ι5ΧΗ-Φ5Θ) ή δίδονται από την Κτηματική Υπηρεσία Γρεβενών (αρμόδιος υπάλληλος Βασιλοπούλου Μαρία τηλ. 2462028115, 2462352131, mail: m.vasilopoulou@gspp.gr).

Σχετικά αντικείμενα:
08 Κτιριολογικο Δεσκατης.pdf
07 6Ι5ΧΗ-Φ5Θ Δεσκατης.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο