Διακήρυξη δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του α ) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου και β) Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χίου – Λέσβου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς – Δυτ. Αττικής – Βορ. Αιγαίου

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Χίου διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/28-3-2003 (Α’76), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του α ) Τμήματος Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων Χίου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Εργασιακών Σχέσεων Αιγαίου και β) Τμήματος Επιθεώρησης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Χίου – Λέσβου της Περ/κής Δ/νσης Επιθ/σης Ασφαλείας και Υγείας στην Εργασία Πειραιώς – Δυτ. Αττικής – Βορ. Αιγαίου.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο