ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ Δ.Ο.Υ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ_ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ.

1.  Προδιαγραφές ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ – ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

2.  Προδιαγραφές ΗΜ – ΔΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ

Σημειωση.  Το ΚΤΙΡΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ είναι διαθέσιμο στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αθηνών, Φερρών 24 και Αριστοτέλους, Αθήνα, Τηλ. 2132118440, 2312118439

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο