Διακήρυξη μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας της Α.Α.Δ.Ε

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πρέβεζας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3130/28-3-2003 (ΦΕΚ 76/Α), όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Αυτοτελούς Γραφείου Χημικών Υπηρεσιών Πρέβεζας της Α.Α.Δ.Ε.

 

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

iconΕπισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο