Διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας

Διακήρυξη δημοπρασίας για τη στέγαση της Δ/νσης Αστυνομίας Πρέβεζας.
Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Επισυνάπτεται το κτιριολογικό πρόγραμμα

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο