ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΜΑΡΑΘΩΝΑ, ΚΡΩΠΙΑΣ ΚΑΙ ΩΡΩΠΟΥ

ID: 13399362

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-1.odt
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΤΟΥΣ 2020 ΔΗΜΟΙ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΚΡΩΠΙΑΣ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ.pdf
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ-1.odt

ID: 4428
Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο