ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α΄ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΟΥ Α΄ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΥΚΙΟΥ

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο