ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΑΣΩΝ Ν.ΕΥΒΟΙΑΣ

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας διακηρύσσει ότι θα διενεργηθεί μειοδοτική δημοπρασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3130/28-03-2003 (ΦΕΚ 76/τΑ) για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Δ/νσης Δασών Ν.Ευβοίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί την 10/10/2018 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 10:00 έως 12:00 στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Εύβοιας (Μεσσαπίων 10 Χαλκίδα, τηλ. 2221353300).

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο