Διακήρυξη Δ’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Aρκαδίας

O προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας Διακηρύσσει ότι: την 16/01/2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., θα διεξαχθεί, στην Τρίπολη και στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Αρκαδίας, η Δ’ επαναληπτική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Υπηρεσίας Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου Ν. Aρκαδίας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο