Διακήρυξη B’ επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβάσιας

Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Λακωνίας διακηρύσσει ότι υπό τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 29/08/2023 (ΑΔΑ:ΨΗΨΓΗ-OAZ) αρχικής μας διακήρυξης, επαναλαμβάνεται η μειοδοτική δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση του Α’ Λιμενικού Τμήματος Παλαιάς Μονεμβάσιας.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο