Διακήρυξη B’ Επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά

Ο Προϊστάμενος της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής διακηρύσσει ότι επαναλαμβάνεται η δημοπρασία για τη μίσθωση ακινήτου, με τους όρους και τις υποχρεώσεις της από 21-06-2019 θεωρημένης αρχικής διακήρυξης (ΑΔΑ:ΩΙ98Η-Ξ3Υ) για τη στέγαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά.

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στις 30/09/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ. έως 12:00 μ. στα γραφεία της Κτηματικής Υπηρεσίας Πειραιά – Νήσων και Δυτικής Αττικής, Νικήτα 15-6ος όροφος- στον Πειραιά.

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο