Διακήρυξη B’ επαναληπτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Η Προϊσταμένη της Κτηματικής Υπηρεσίας Γρεβενών διακηρύσσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3130/2003, κατόπιν άγονης αρχικής δημοπρασίας τις 20-12-2023 και άγονης Α’ επαναληπτικής δημοπρασίας 10-01-2024, διενέργεια Β’ Επαναληπτικής δημοπρασίας , για τη μίσθωση ακινήτου κατάλληλου για τη στέγαση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών.

Επισυνάπτεται η διακήρυξη

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο