Διακήρυξη αρχικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.)

Διακήρυξη αρχικής μειοδοτικής δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (Α.Δ.Α.Ε.).

Σχετικά αντικείμενα:
Κτιριολογικό Πρόγραμμα-OPls0fe1.pdf
9ΗΓΔΗ-ΓΔ8 ΑΡΧΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΔΑΕ.pdf

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο