Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

Διακήρυξη αρχικής δημοπρασίας, μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του Τομέα Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (ΤΑΣ) Αχαρνών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής

 

Scroll to Top
Μετάβαση στο περιεχόμενο